Інститут філософії НАН України ім. Г.С. Сковороди
Auspicia - це незалежне теоретичне періодичне рецензоване видання, призначене для публікацій в галузі суспільних наук.
принципи діяльності часопису:
  • ретельний і точний порядок рецензування;
  • широке міжнародне співробітництво;
  • відкритість;
  • вибірковість;
  • постійне підвищення якості.
Видається з 2004 р. Вищою школою європейських та регіональних студій (VŠERS) з м. Чеське Будейовіце, Інститутом філософії Академії наук Чеської Республіки (Прага) та Південночеською філією Чеського товариства політичних наук. Часопис був заснований проф. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D. Виходить двічі на рік. З сіічня 2008 р. його головним редактором є PhDr. Jan Gregor, Ph.D.
Перейти на сайт журналу AUSPICIA
Шевченко Сергій Леонідович
відповідальний секретар, кандидат філософських наук
 
E-mail: slfilosof@gmail.com
Тел.: (044) 278-31-70; 097-524-35-67; 099-524-81-19
«ІДЕЇ. Філософський часопис. Міжнародний багатомовний науковий спецвипуск» – спеціальні теоретичні номери болгарського часопису «ИДЕИ. ФИЛОСОФСКО СПИСАНИЕ» (Център за развитие на личността HUMANUS, Пловдив, България).
Фаховий з філософських наук.
Періодичність виходу: 2 рази на рік.
Засновники проекту:
Центр розвитку особистості «HUMANUS» (Болгарія);
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди Національної академії наук України;
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова.
Статті друкуються болгарською, українською, словацькою, російською або англійською мовами.
Рік заснування проекту 2013.
Перейти на сайт журналу ІДЕЇ